Taxi-Maatje taxi
Taxi-Maatje

Privacy beleid Taxi-maatje


Dit is het privacy beleid van Taxi-Maatje, statutair gevestigd te Lelystad, kantoorhoudend aan de Langstraat 56, 8245 GJ te Lelystad, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61767255.

Taxi-Maatje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Waarom dit privacy beleid?

Vanzelfsprekend gaat Taxi-Maatje uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na. Omdat Taxi-Maatje transparant wil zijn wat betreft de verwerking van persoonsgegevens is dit privacy beleid opgesteld. In dit beleid wordt op een rij gezet welke persoonsgegevens Taxi-Maatje verwerkt, om welke redenen en hoe daarbij wordt gehandeld. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Taxi-Maatje. Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor ons privacy beleid op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vindt u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.