Taxi-Maatje taxi
Taxi-Maatje

Disclaimer


De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Taxi-Maatje. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Aan de inhoud van deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Persoonsgegevens

Taxi-Maatje vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website worden slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken of e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Aansprakelijkheid

Taxi-Maatje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op haar website. Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites of informatiebronnen die door derden worden onderhouden.

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van Taxi-Maatje, tenzij anders vermeld. Als u informatie van deze website in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron.